Horgászrend

 1. A horgász, a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni a helyi horgászrendet. A horgászrendben foglalt rendelkezések megsértése a horgászattól való eltiltást, illetve hatósági eljárást von maga után!
 2. A vízterületen horgászni csak érvényes terület jeggyel, érvényes állami horgászjeggyel, valamint fogási naplóval lehet. A horgászat során a horgász köteles magánál tartani az előbbi okmányokat!
 3. A horgászatra feljogosító okmányokat a horgász köteles a tó üzemeltetőjének vagy megbízottjának ellenőrzés céljából bemutatni.
 4. A területi jegy átvétele a tó házirendjének, valamint horgászrendjének automatikus elfogadását jelenti!   A szabályokat megszegő horgászokat a tó területéről a tógazda kitilthatja!
 5. A horgászidő reggel 7- órától este 7- óráig terjed! Éjszakai horgászat kizárólag az üzemeltető egyedi hozzájárulása szerint engedélyezett!
 6. Horgászni csak a kijelölt horgászhelyeken lehet, melyekről a horgász köteles tájékozódni.
 7. A horgász szemetes helyen nem horgászhat. A horgászhely csak akkor foglalható el, ha előtte az esetlegesen ott levő szemét eltakarítása megtörtént.
 8. A parton foglalt hely nincs! A horgászok a horgászhelyeket érkezési sorrendben foglalhatják el. Tilos foglalt helyet akár rendszeres etetés, akár más címen létesíteni és fenntartani!
 9. Felnőtt területi jeggyel rendelkező személy legfeljebb 2 darab horgászbottal, készségenként 2 darab horoggal horgászhat (bajszos horog és hármas horog használata szigorúan TILOS). Ifjúsági területi jeggyel rendelkező személy legfeljebb 2 darab horgászbottal, készségenként 2 darab horoggal horgászhat . A 14. életévét be nem töltött, területi jeggyel rendelkező gyermek horgász kizárólag állami horgászengedéllyel  rendelkező nagykorú felügyelete mellett, 1 darab úszós készséggel horgászhat.
 10. Pontyzsák, pontymatrac és sebfertőtlenítő használata kötelező!
 11. A felnőtt, illetve ifjúsági területi jeggyel rendelkező személyek fejenként, naponta maximum 1 kg etető anyagot használhatnak fel. A halak etetésére csak jó minőségű etetőanyagok használhatóak. Csalihalfogó háló használata TILOS!
 12. A kifárasztott hal vízből történő kiemeléséhez merítő szák használata kötelező. A kifogott halat szárazon vagy vízben lassú, kínos fulladásnak kitenni TILOS! A halat a parton vonszolni, a földön vergődni hagyni, vagy annak bármilyen más módon indokolatlan sérülést okozni TILOS! A sérült halat a horgász köteles kifizetni!
 13. A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva lehetőleg keretes haltartóban, vízben kell tartani. Azt a halat, amely méretkorlátozás alá esik, vagy amelyet a horgász nem kíván megtartani azonnal és kíméletesen vissza kell ereszteni a vízbe.
 14. Ha méreten aluli vagy visszaengedésre szánt hal a horgot mélyen lenyelte és azt sérülés okozása nélkül nem lehet eltávolítani, a zsinórt a hal szája előtt el kell vágni és a halat a benne hagyott horoggal együtt kell a vízbe visszahelyezni.
 15. Az 5 kg feletti pontyok, amurok nem vihetők el, ezeket a halakat kifogójukkal együtt lefényképezzük, és a halat visszaengedjük.  Mérlegelésről, fényképezésről az illetékes személyt kötelező értesíteni!
 16. Szigorúan TILOS a halak bármilyen módszerrel való megjelölése, esetleges csonkítása! A kifogott hallal minden horgász köteles a lehető legkíméletesebb módon bánni. A hallal durván bánó horgászt a tó területéről a tógazda kitilthatja!
 17. Az esetleges súlyos egészségkárosodást szenvedő halakat kérjük nem visszaengedni. Ezen halakat az illetékes személynek be KELL szolgáltatni!
 18. Tilos olyan módszert alkalmazni, amellyel a hal önmagát akasztja a horogra (ilyen pl. a rugós vagy elektromos önbevágó)
 19. A megtartási szándékkel már haltartóba helyezett és ezzel egy időben regisztrált nemes halat később fogott más nemes hallal kicserélni TILOS! Egyik horgász a másik horgásznak halat nem adhat át!
 20. A horgász bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. Aki a horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni.
 21. A horgászat befejezése után a megtartani kívánt halakat, melyek nem esnek méretkorlátozás, súlykorlátozás valamint tilalmi idő alá, a horgász köteles a napijegy váltásának helyszínén a helyi illetékes személynek mérlegelés céljából bemutatni, regisztrálni és annak árát a kifüggesztett napi áron megfizetni.
  A mérlegelés után a csomagokat ellenőrzés céljából be KELL mutatni, illetve indokolt esetben az illetékes személy kérésére mindenki köteles járműve tartalmát ellenőrzés céljából megmutatni.
 22. A horgászhelyet köteles mindenki tisztán tartani. Szemetet, étel-, és csali- maradékot, valamint bármilyen más hulladékot a horgászhelyen hátrahagyni TILOS!
 23. A víz minőségének védelme érdekében tilos minden olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz minőségét rontja.
 24. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, irtása, a partvédelmi létesítmények megbontása.
 25. Valamennyi horgász joga és kötelessége a szabályok, valamint a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni és az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását az üzemeltetőnek bejelenteni!

A horgásztó vizébe halat tenni halgazdálkodási és állategészségügyi okokból szigorúan TILOS!

A tilalmi idők megegyeznek az Országos Horgászrenddel.

A fent nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrendben előírtak a mérvadóak.

A horgászrend nem ismerete a felelősségre vonás alól nem mentesít!

Minden horgászunknak halban gazdag fogást, kellemes időtöltést és

jó pihenést kívánunk!